Tạo OneDrive Miễn Phí

Truy cập : Tại đây

Tiến hành Sign up

Điền thông tin cá nhân của bạn vào

Với mã Code : ITSP

Nhập sai sẽ không thể tạo được tài khoản

Lưu ý User Name không được viết hoa hay sử dụng kí tự đặc biệt.

Sau khi tạo thành công sẽ nhận được tài khoản và mật khẩu

Tài khoản được tạo ra là A1 for students

Tiến hành kiểm tra tài khoản

Bấm : Login hoặc truy cập : Tại đây

Đổi mật khẩu cho lần đầu đăng nhập ( Yêu cầu bắt buộc để đảm bảo bảo mật )

Giao diện đăng nhập thành công

Tài khoản được tạo ra có thể sử dụng Office 365 online

Các ứng dụng cơ bản và nhiều ứng dụng Bussiness + 5TB OneDrive

Mọi thắc mắc liên hệ Page : ITSP HNUE

Để được hỗ trợ

Chúc bạn thành công !