Chuyên mục
Kiến thức

Antilvirus lợi hay hại

Trước khi biết nó lợi hay hại thì chúng ta cần biết AntiVirus là gì và có những loại nào. Phần mềm diệt virus là phần mềm có tính năng phát hiện, loại bỏ các virus máy tính, khắc phục (một phần hoặc hoàn toàn) hậu quả của virus gây ra và có khả năng được nâng cấp để […]